Vertalingen behoren tot onze kernactiviteiten.  Allerlei talen zijn mogelijk. Wij streven de beste kwaliteit na en laten de vertaalde teksten nogmaals nakijken door een andere vertaler.

 

Tolken

 

Communicatie tussen anderstaligen verloopt niet altijd even vlot en kan tot misverstanden leiden. Een tolk inschakelen is soms de beste en goedkoopste oplossing.  

Sommige van onze taalkundigen zijn ook master in het tolken en hebben ook op dat vlak ervaring. Hebben we ze niet in eigen huis dan zoeken wij voor u tolken met de gewenste specialisaties.

Zij kunnen zorgen voor een simultane (1) of een consecutieve (2) tolkendienst.

Ook voor het inspreken van teksten staan we ter uwer beschikking.

 

(1) simultaan: de gesproken tekst wordt op hetzelfde moment omgezet in doeltaal.

(2) consecutief: na het beëindigen van de uiteenzetting wordt de tekst omgezet naar de doeltaal.

 

Vertalen

 "OP.TA. vertaal" streeft ook naar zeer hoge kwaliteit.  Onze vertalers zijn "native speakers".   Dit wil zeggen dat de moedertaal van de vertaler overeenkomt met de doeltaal.  

Voorbeeld: U wil een tekst naar het Frans laten vertalen? Wij schakelen dan onze Franstalige vertaler in die als tweede taal het Nederlands grondig beheerst. Hij of zij zal zorgen voor uw vertalingen van het Nederlands naar het Frans.

Dit is een belangrijk aspect want op deze manier wordt uw tekst niet alleen grammaticaal goed vertaald maar ook met het juiste taalgevoelDe vertaling kijken wij dan nog eens grondig na en we gieten de tekst in de gewenste vorm.

Enkele praktische afspraken:

Offerte:

Voor iedere te vertalen tekst maken wij een prijsofferte op basis van de brontekst.  In de vertalerswereld is het echter de gewoonte dat de prijsberekening gebeurt op basis van de doeltekst.