Onze visie en aanpak

Onze opleidingen zijn gebaseerd op volgende fundamentele kwaliteitspeilers:

- Persoonlijke begeleiding van de cursist van begin tot het einde van de opleiding,  ook via SKYPE;

- Screening vooraf zodat de lessen kunnen afgestemd worden op de kennis van de cursist;

- Het Europees referentiekader voor moderne talen (ERK);

- Aanpassing aan de persoonlijke doelstellingen van de cursist;

- Tussentijdse evaluaties en niveautesten zodat kan bijgestuurd worden waar nodig;

Interactie in kleine groepen om het leerproces te bevorderen.

 

Opta werkt kleinschalig maar is juist daarom groots in kwaliteit